Jaarrekening

Afhankelijk van de rechtsvorm van uw onderneming bent u wel of niet verplicht om een jaarrekening op te stellen. Maar voor elke onderneming, van eenmanszaak tot besloten vennootschap, maar ook maatschap en stichting, biedt een jaarrekening belangrijke informatie voor het bepalen van uw doelstellingen en koers. De balans geeft inzicht in de positie van bezittingen, schulden en eigen vermogen van het bedrijf. De winst- en verliesrekening toont gerealiseerde omzet en kosten. De posten in de jaarrekening worden in de toelichting nader gespecificeerd.

ACAB kan voor u de jaarrekening opstellen. Aan de hand daarvan bespreken wij de resultaten met u. Wij informeren en adviseren u over eventuele aandachtspunten en fiscale consequenties. Nadat de jaarrekening definitief is en u deze van ons heeft ontvangen, verzorgen wij de deponering ten behoeve van de Kamer van Koophandel indien dit wettelijk is vereist.