Mexicostraat 80
2408 ML Alphen aan den Rijn
T +31 (0) 172 472899
M +31 (0)6 25 171 548
E  info@acab-advies.nl

Contactpagina >>


Inloggen

Direct inloggen op uw online administratie:


 

Uitkeringstoets vóór dividenduitkering

29-06-2013

Ondernemers denken te gemakkelijk over een dividenduitkering. Met het nieuwe bv-recht moet hier een uitkeringstoets door de directie aan voorafgaan. Dat is nog niet bij iedere ondernemer gewoon, met alle risico's van dien. Het dividend is de betaling van (een deel van) de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders. Er moet altijd een uitkeringstoets worden gedaan wanneer de uitkering plaatsvindt vanuit het vermogen, dit geldt ook bij interim-dividend. Bestuurders en aandeelhouders zijn aansprakelijk voor eventuele tekorten die in de vennootschap ontstaan door de dividenduitkering. Er zit een aantal haken en ogen aan de uitkeringstoets en de manier waarop deze wordt toegepast. Pas vooral op in de volgende gevallen:

  • Wanneer de aandeelhouder en directie van een bedrijf een en dezelfde persoon is. Dit zorgt voor tegenstrijdige belangen. Binnen kleinbedrijven is dit vaak het geval;
  • Wanneer het bedrijf op punt van faillissement staat. Zowel de dividend uitgekeerde als directie zijn dan aansprakelijk;
  • Wanneer in de periode van de uitkeringstoets leningen aflopen waardoor de liquiditeit in gevaar komt. Doe daarom vooraf een liquiditeitsprognose;
  • Wanneer sprake is van interim-dividend (een voorschot op het uiteindelijke dividend). Dit dividend wordt al voor afsluiting van het boekjaar uitgekeerd. Dit vraagt om inzicht in de winsten die je in de toekomst gaat maken.
  • Wanneer sprake is van bepaalde concernverhoudingen, bijv. wanneer de dochtervennootschap aan de moedervennootschap moet uitkeren.Terug naar het nieuwsoverzicht